fbpx

Fotovoltaika pro veřejný sektor, obce, města

Fotovoltaické elektrárny s dotacemi pro úřady, státní správu, velká města i malé obce

Nemovitosti v majetku měst a obcí mohou dnes efektivně profitovat z výhod fotovoltaiky. Neustálé růsty cen energií jsou nepříjemné nejen pro majitelé firem, ale i pro rozpočty měst, obcí a veřejných institucí. A právě na ně cílí nově zveřejněné dotační tituly, které tak pomáhají výrazně zrychlit návratnost investice do fotovoltaiky!

V rámci výzev Modernizačního fondu je možné čerpat podporu na pořízení fotovoltaických systémů na střechy a přístřešky veřejných budov. Kromě samotné instalace bude podpořena i akumulace elektrické energie či pořízení systémů na řízení spotřeby energie.

Fotovoltaické elektrárny instalujeme na jakoukoliv veřejnou budovu, včetně přístřešků (na auta, skladování apod.) vlastněných žadatelem a umístěných na území obce žadatele.

Vhodné jsou například střechy obecního úřadu, školy, školky, knihovny, čističky odpadních vod a další veřejné budovy.

Pokud k budovám náleží i přístřešky (u obecního úřadu např. na komunální techniku, u školky zastřešený altán apod.) instalace je možná i v těchto prostorech.

Fotovoltaika šetří energie i veřejné sféře

V letních měsících fotovoltaika vyrábí nejvíce energie. Často nastává situace, kdy fotovoltaika generuje tolik energie, že ji ani nedokáže spotřebovat. S tzv. přebytky energie můžete krom ohřevu vody i vydělávat peníze. Tuto energii lze buď akumulovat do baterií a energii využít později nebo jednoduše lze elektřinu odprodat do sítě. V obou případech využíváte energii racionálně a vaše návratnost se zrychluje.

Nově aktualizované dotační tituly cílí jak na velké obce, tak na malá městečka a vesnice. Z fotovoltaiky tak může dnes už profitovat opravdu každý.

Recenze

Co říkají zákazníci na spolupráci se SEFY?

VÝHODY FOTOVOLTAIKY PRO BYTOVÉ DOMY.

Fotovoltaika pro bytové domy. Na klíč a bez kompromisů

Fotovoltaika pro bytové domy přináší celou řadu benefitů. Složité administrativní úkony vás navíc nemusí vůbec strašit. V naší společnosti se o veškerou komunikaci s dotčenými orgány a úřady postaráme my! Od odborného a statického posouzení stavby a střechy až po požárně bezpečnostní řešení stavby.

Poradenství

Investice do fotovoltaiky zasluhuje velkou důvěru. Každému projektu věnujeme náležitou péči a osobní přístup.

Garance získání dotace

Veškeré administrativní kroky spojené se získáním dotace vyřešíme za vás. Když dotaci nezískáte, nic nám neplatíte.

Nabídka na klíč

Vše děláme na klíč. Každá nabídka tak detailně reflektuje potřeby vaší společnosti a vašeho provozu.

Stavební povolení

V případě nutnosti získat stavební povolení (pro elektrárny nad 50 kWp) řešíme kompletní administrativu za klienta.

Příprava projektu

Součástí našich služeb je kompletní profesionální příprava projektové dokumentace fotovoltaické elektrárny.

Zajišťujeme PBŘ

Požárně-bezpečnostní řešení stavby je dokumentace požární ochrany objektu s instalovanou fotovoltaikou.

Smlouva o připojení

Na základě plné moci zajišťujeme pro klienty řádné připojení elektrárny do distribuční sítě.

Revize a kolaudace

Samozřejmostí je ve finále kompletní revizní zpráva, kolaudace stavby a její řádné uvedení do provozu.

Dotace

Jaké dotace jsou vhodné pro obce, města a veřejnou sféru?

Obce po celé ČR mohou získat výhodnou dotaci na FVE ve výši až 45 % a 30 % dotaci na bateriové úložiště

Komunální fotovoltaika na budovách a další infrastruktuře

Výzva RES+ č. 4/2024 – Komunální FVE na budovách a další infrastruktuře

Forma a výše podpory

Instalace nových fotovoltaických elektráren s instalovaným výkonem do 1 MWp na jedno předávací místo do distribuční nebo přenosové soustavy.

Podporovány jsou sdružené projekty výstavby FVE, které zahrnují více dílčích projektů s více než jedním předávacím místem do distribuční nebo přenosové soustavy umístěných na území obce žadatele nebo na území maximálně tří vzájemně sousedících obcí, příp. na území hlavního města Prahy na objektech či pozemcích žadatele a/nebo na objektech či pozemcích vlastněných organizacemi zřízenými či vlastněnými žadatelem. V případě, že je žadatelem společnost zřízená nebo vlastněná obcí či krajem, je možné FVE instalovat i na objekty a pozemky vlastněné obcí, resp. krajem za předpokladu, že se nacházejí ve stejné obci nebo na území maximálně tří vzájemně sousedících obcí, příp. pouze na území hlavního města Prahy

Společně s poskytovanou podporou na instalaci FVE mohou být dále podpořeny:

  • systémy bateriové akumulace vyrobené elektřiny
  • systémy výroby vodíku elektrolýzou vody
  • vynucené investice do renovací konstrukcí střech, na kterých budou instalovány FVE, a do modernizace elektroinstalace v budovách s nově instalovanými FVE
  • zavedení energetického managementu včetně řídícího softwaru a měřících a řídících prvků pro optimalizaci výroby a spotřeby energie, projektová příprava a činnost odborného technického a autorského dozoru a BOZP

Max. 75 % z celkových výdajů projektu

Kraje, obce, samosprávné městské obvody a městské části,  církve a náboženské společnosti a jejich svazy a jimi evidované právnické osoby, příspěvkové organizace, právnické osoby a těmito plně vlastněné organizace a společnost zřizované nebo vlastněné výše uvedenými oprávněnými žadateli

Malé obce po celé ČR mohou získat výhodnou dotaci na FVE ve výši až 75 %

FVE na veřejných budovách pro obce do 3000 obyvatel

Výzva RES+ č. 3/2024 – Fotovoltaické elektrárny na veřejných budovách

Forma a výše podpory

Instalace nových fotovoltaických elektráren (FVE) s instalovaným výkonem do 1 MWp (včetně).

Podporovány jsou projekty FVE s jedním nebo více předávacími místy do distribuční nebo přenosové soustavy instalovanými na budovách, či jiné infrastruktuře, včetně přístřešků (např. pro automobily, stavební techniku, skladování materiálu atp.) vlastněných žadatelem a umístěných na území obce žadatele.

Podporovány jsou systémy s bateriovou akumulací. Zavedení energetického managementu včetně řídícího softwaru a měřících a řídících prvků pro optimalizaci výroby a spotřeby energie, projektová příprava a činnost odborného technického a autorského dozoru a BOZP.

V investičně dotčených objektech10 žadatele musí být spotřebováno alespoň 80 % vyrobené elektřiny z nově instalovaných FVE za celý projekt v roční bilanci.

Max. 75 % z celkových výdajů projektu

Stávající nebo budoucí držitelé licence pro podnikání v energetických odvětvích (výroba elektřiny)

Kontaktujte nás

Získejte konzultaci a nabídku

Díky bohatým zkušenostem z elektrotechniky, energetiky a řízení obnovitelných zdrojů energie, jsme schopni navrhnout optimální řešení téměř pro každý provoz. Ať jste malá firma, úřad nebo korporace, se SEFY získáte prověřeného partnera.

Adresa

SEFY Czech Republic, Zapadlá 1270/6, 147 00 Praha 4 - Braník.

Infolinka

+420 733 148 945

Email

info@sefy.cz