fbpx

Fotovoltaika pro bytové domy, bytová družstva, SVJ

Fotovoltaická elektrárna pro bytové domy

Fotovoltaika dokáže efektivně zásobovat zelenou elektřinou i bytové domy. A nejen to. S fotovoltaikou lze ohřívat i vodu, takže náklady na energie mohou jít rapidně dolů. Připojte se k desítkám tisícům majitelů fotovoltaických elektráren v Česku a zajistěte si pro váš bytový dům udržitelný zdroj energie, který ke svému chodu potřebuje jen slunce!

Fotovoltaika pro bytové domy a společenství vlastníků jednotek SVJ představuje systém pro sdílení energie mezi jednotlivými členy SVJ / bytovými jednotkami. Poradenství i kompletní zajištění tohoto systému je součástí našich služeb.

Při realizacích fotovoltaických elektráren pro bytové domy začneme vždy tím, že určíme vůdčí odběrné místo, ke kterému se následně připojují další přidružená odběrná místa členů, kteří mají zájem participovat na této moderní formě komunitní energetiky a profitovat tak z možnosti získat energii z fotovoltaiky pro svůj byt. Pomůžeme vám i s určení tzv. alokačního klíče, podle kterého bude distribuovaná energie v rámci bytového domu a bytových jednotek.

Díky moderním principům komunitní energetiky, která konečně dostává svůj prostor i v české legislativě, je nově snadné využívat benefitů fotovoltaiky i pro občany, kteří žijí v bytových domech. Fotovoltaika pro bytové domy otevírá možnost získat navždy levný zdroj energie i pro občany, kteří žijí v bytech!

Každá elektrárna je unikát, každý bytový dům je jiný. Proto ke každé realizaci přistupujeme zcela individuálně, abychom dokázali správně reflektovat potřeby každého našeho klienta.

Fotovoltaika šetří energie i bytovým domům

V letních měsících fotovoltaika vyrábí nejvíce energie. Často nastává situace, kdy fotovoltaika generuje tolik energie, že ji Váš bytový dům ani nedokáže spotřebovat. S tzv. přebytky energie můžete krom ohřevu vody i vydělávat peníze. Tuto energii lze buď akumulovat do baterií a energii využít později nebo jednoduše lze elektřinu odprodat do sítě. V obou případech využíváte energii racionálně a návratnost investice se zrychluje.

Věděli jste, že fotovoltaika pro bytové domy nepotřebuje souhlas všech vlastníků? Vystačíte si s nadpoloviční většinou. Pro jednotlivé bytové jednotky také není povinností se účastnit, není tak překážkou, když někteří nebudou chtít do komunity vstoupit.

Recenze

Co říkají zákazníci na spolupráci se SEFY?

VÝHODY FOTOVOLTAIKY PRO BYTOVÉ DOMY.

Fotovoltaika pro bytové domy. Na klíč a bez kompromisů

Fotovoltaika pro bytové domy přináší celou řadu benefitů. Složité administrativní úkony vás navíc nemusí vůbec strašit. V naší společnosti se o veškerou komunikaci s dotčenými orgány a úřady postaráme my! Od odborného a statického posouzení stavby a střechy až po požárně bezpečnostní řešení stavby.

Poradenství

Investice do fotovoltaiky zasluhuje velkou důvěru. Každému projektu věnujeme náležitou péči a osobní přístup.

Garance získání dotace

Veškeré administrativní kroky spojené se získáním dotace vyřešíme za vás. Když dotaci nezískáte, nic nám neplatíte.

Nabídka na klíč

Vše děláme na klíč. Každá nabídka tak detailně reflektuje potřeby vaší společnosti a vašeho provozu.

Stavební povolení

V případě nutnosti získat stavební povolení (pro elektrárny nad 50 kWp) řešíme kompletní administrativu za klienta.

Příprava projektu

Součástí našich služeb je kompletní profesionální příprava projektové dokumentace fotovoltaické elektrárny.

Zajišťujeme PBŘ

Požárně-bezpečnostní řešení stavby je dokumentace požární ochrany objektu s instalovanou fotovoltaikou.

Smlouva o připojení

Na základě plné moci zajišťujeme pro klienty řádné připojení elektrárny do distribuční sítě.

Revize a kolaudace

Samozřejmostí je ve finále kompletní revizní zpráva, kolaudace stavby a její řádné uvedení do provozu.

Dotace

Jaké dotace jsou vhodné pro bytové domy?

Dotace pro SVJ a bytová družstva z programu Nová zelená úsporám

Dotace na fotovoltaické elektrárny pro bytové domy

Nová zelená úsporám – dotace až 50 %!

Forma a výše podpory

Zálohová dotace na instalaci fotovoltaického systému propojeného s vnitřními rozvody elektrické energie a distribuční soustavou. Vyrobenou energii lze využít přednostně pro společné prostory, obytné části domu nebo v místním energetickém společenství.

  • 15 000  za 1 kWp instalovaného výkonu
  • 10 000 Kč za 1 kWh akumulačního systému
  • 10 000 Kč za bytovou jednotku sdílející elektřinu z FV systému a připojenou k systému optimalizace spotřeby energie
  • Finanční prostředky lze čerpat zálohově předem
  • Společenství vlastníků jednotek
  • Bytové družstvo

Kontaktujte nás

Získejte konzultaci a nabídku

Díky bohatým zkušenostem z elektrotechniky, energetiky a řízení obnovitelných zdrojů energie, jsme schopni navrhnout optimální řešení téměř pro každý provoz. Ať jste malá firma, úřad nebo korporace, se SEFY získáte prověřeného partnera.

Adresa

SEFY Czech Republic, Zapadlá 1270/6, 147 00 Praha 4 - Braník.

Infolinka

+420 733 148 945

Email

info@sefy.cz