fbpx

Dotace pro firmy a instituce

Dotační možnosti pro firmy a instituce platné v roce 2024:

Podmínky pro získání dotace vztahující se na všechny programy

Obecně platné podmínky je nutné splnit k čerpání z každého z dotačních programů určených pro firmy a instituce.

Od malých firem až po rozsáhlé provozy na území Prahy

FVE pro firmy od 10 kWp do 5 MWp pro vlastní spotřebu (Praha)

Výzva RES+ č. 1/2024 – Fotovoltaické elektrárny 10 kW – 5 MW s vlastní spotřebou.

Forma a výše podpory

Instalace nových fotovoltaických elektráren (FVE) s instalovaným výkonem nad 10 kW a do 5 MWp (včetně) s vlastní spotřebou vyrobené elektřiny.

Podporovány jsou samostatné projekty FVE s jedním předávacím místem do distribuční nebo přenosové soustavy.

Společně s poskytovanou podporou na instalaci FVE mohou být dále podpořeny:

 • Systémy bateriové akumulace vyrobené elektřiny
 • Systémy výroby vodíku elektrolýzou vody

Max. 50 % z celkových výdajů projektu

Stávající nebo budoucí držitelé licence pro podnikání v energetických odvětvích (výroba elektřiny)

Od malých firem až po rozsáhlé provozy v celé ČR krom Prahy

FVE pro firmy od 50 kWp do 5 MWp pro vlastní spotřebu (celá ČR kromě Prahy)

Výzva RES+ č. 1/2024 – Fotovoltaické elektrárny 50 kW – 5 MW s vlastní spotřebou.

Forma a výše podpory

Instalace nových fotovoltaických elektráren (FVE) s instalovaným výkonem nad 50 kW a do 5 MWp (včetně) s vlastní spotřebou vyrobené elektřiny.

Podporovány jsou samostatné projekty FVE s jedním předávacím místem do distribuční nebo přenosové soustavy.

Společně s poskytovanou podporou na instalaci FVE mohou být dále podpořeny:

 • Systémy bateriové akumulace vyrobené elektřiny
 • Systémy výroby vodíku elektrolýzou vody

Max. 50 % z celkových výdajů projektu

Stávající nebo budoucí držitelé licence pro podnikání v energetických odvětvích (výroba elektřiny)

Malé obce po celé ČR mohou získat výhodnou dotaci na FVE ve výši až 75 %

FVE na veřejných budovách pro obce do 3000 obyvatel

Výzva RES+ č. 3/2024 – Fotovoltaické elektrárny na veřejných budovách

Forma a výše podpory

Instalace nových fotovoltaických elektráren (FVE) s instalovaným výkonem do 1 MWp (včetně).

Podporovány jsou projekty FVE s jedním nebo více předávacími místy do distribuční nebo přenosové soustavy instalovanými na budovách, či jiné infrastruktuře, včetně přístřešků (např. pro automobily, stavební techniku, skladování materiálu atp.) vlastněných žadatelem a umístěných na území obce žadatele.

Podporovány jsou systémy s bateriovou akumulací. Zavedení energetického managementu včetně řídícího softwaru a měřících a řídících prvků pro optimalizaci výroby a spotřeby energie, projektová příprava a činnost odborného technického a autorského dozoru a BOZP.

V investičně dotčených objektech10 žadatele musí být spotřebováno alespoň 80 % vyrobené elektřiny z nově instalovaných FVE za celý projekt v roční bilanci.

Max. 75 % z celkových výdajů projektu

Obce na území ČR s maximálním počtem obyvatel 3000 k 1. 1. 2023 dle údajů Českého statistického úřadu.

Obce po celé ČR mohou získat výhodnou dotaci na FVE ve výši až 45 % a 30 % dotaci na bateriové úložiště

Komunální fotovoltaika na budovách a další infrastruktuře

Výzva RES+ č. 4/2024 – Komunální FVE na budovách a další infrastruktuře

Forma a výše podpory

Instalace nových fotovoltaických elektráren s instalovaným výkonem do 1 MWp na jedno předávací místo do distribuční nebo přenosové soustavy.

Podporovány jsou sdružené projekty výstavby FVE, které zahrnují více dílčích projektů s více než jedním předávacím místem do distribuční nebo přenosové soustavy umístěných na území obce žadatele nebo na území maximálně tří vzájemně sousedících obcí, příp. na území hlavního města Prahy na objektech či pozemcích žadatele a/nebo na objektech či pozemcích vlastněných organizacemi zřízenými či vlastněnými žadatelem. V případě, že je žadatelem společnost zřízená nebo vlastněná obcí či krajem, je možné FVE instalovat i na objekty a pozemky vlastněné obcí, resp. krajem za předpokladu, že se nacházejí ve stejné obci nebo na území maximálně tří vzájemně sousedících obcí, příp. pouze na území hlavního města Prahy

Společně s poskytovanou podporou na instalaci FVE mohou být dále podpořeny:

 • systémy bateriové akumulace vyrobené elektřiny
 • systémy výroby vodíku elektrolýzou vody
 • vynucené investice do renovací konstrukcí střech, na kterých budou instalovány FVE, a do modernizace elektroinstalace v budovách s nově instalovanými FVE
 • zavedení energetického managementu včetně řídícího softwaru a měřících a řídících prvků pro optimalizaci výroby a spotřeby energie, projektová příprava a činnost odborného technického a autorského dozoru a BOZP

Max. 75 % z celkových výdajů projektu

Kraje, obce, samosprávné městské obvody a městské části,  církve a náboženské společnosti a jejich svazy a jimi evidované právnické osoby, příspěvkové organizace, právnické osoby a těmito plně vlastněné organizace a společnost zřizované nebo vlastněné výše uvedenými oprávněnými žadateli

Dotace pro SVJ a bytová družstva z programu Nová zelená úsporám

Dotace na fotovoltaické elektrárny pro bytové domy

Nová zelená úsporám – dotace až 50 %!

Forma a výše podpory

Zálohová dotace na instalaci fotovoltaického systému propojeného s vnitřními rozvody elektrické energie a distribuční soustavou. Vyrobenou energii lze využít přednostně pro společné prostory, obytné části domu nebo v místním energetickém společenství.

 • 15 000  za 1 kWp instalovaného výkonu
 • 10 000 Kč za 1 kWh akumulačního systému
 • 10 000 Kč za bytovou jednotku sdílející elektřinu z FV systému a připojenou k systému optimalizace spotřeby energie
 • Finanční prostředky lze čerpat zálohově předem
 • Společenství vlastníků jednotek
 • Bytové družstvo

Kontaktujte nás

Získejte konzultaci a nabídku

Díky bohatým zkušenostem z elektrotechniky, energetiky a řízení obnovitelných zdrojů energie, jsme schopni navrhnout optimální řešení téměř pro každý provoz. Ať jste malá firma, úřad nebo korporace, se SEFY získáte prověřeného partnera.

Adresa

SEFY Czech Republic, Zapadlá 1270/6, 147 00 Praha 4 - Braník.

Infolinka

+420 733 148 945

Email

info@sefy.cz