fbpx

Fotovoltaika pro malé a střední firmy

Rychlá instalace, nížší administrativní zátěž & výhodné dotace

Zvyšte ziskovost svého podniku. Fotovoltaické elektrárny SEFY pro malé a střední podniky s garantovanou dotací dokáží efektivně snížit náklady na provoz podniku díky vlastní výrobě elektrické energie prostřednictvím fotovoltaiky.

Vlastní fotovoltaická elektrárna není jen ekologicky odpovědným rozhodnutím, ale také strategickým krokem směrem k energetické nezávislosti a finanční stabilitě pro malé a střední podniky v různých odvětvích.

Díky pozitivním změnám v legislativě je nově možné instalovat elektrárnu bez nutnosti stavebního povolení s výkonem až do 50 kWp!

Malé a střední podniky s vlastní fotovoltaikou získávají náskok

Recenze

Co říkají zákazníci na spolupráci se SEFY?

VÝHODY FOTOVOLTAIKY PRO MALÉ A STŘEDNÍ PODNIKY

Fotovoltaika pro menší firmu? Může být vaše už za tři měsíce!

Získat fotovoltaikou elektrárnu pro menší podnik je dnes snadné. Díky nižší administrativní zátěži můžete profitovat z vlastní fotovoltaické elektrárně pro svou společnost klidně už za 3 měsíce!

Poradenství

Investice do fotovoltaiky zasluhuje velkou důvěru. Každému projektu věnujeme náležitou péči a osobní přístup.

Garance získání dotace

Veškeré administrativní kroky spojené se získáním dotace vyřešíme za vás. Když dotaci nezískáte, nic nám neplatíte.

Nabídka na klíč

Vše děláme na klíč. Každá nabídka tak detailně reflektuje potřeby vaší společnosti a vašeho provozu.

Stavební povolení

V případě nutnosti získat stavební povolení (pro elektrárny nad 50 kWp) řešíme kompletní administrativu za klienta.

Příprava projektu

Součástí našich služeb je kompletní profesionální příprava projektové dokumentace fotovoltaické elektrárny.

Zajišťujeme PBŘ

Požárně-bezpečnostní řešení stavby je dokumentace požární ochrany objektu s instalovanou fotovoltaikou.

Smlouva o připojení

Na základě plné moci zajišťujeme pro klienty řádné připojení elektrárny do distribuční sítě.

Revize a kolaudace

Samozřejmostí je ve finále kompletní revizní zpráva, kolaudace stavby a její řádné uvedení do provozu.

Dotace

Jaké dotace jsou vhodné pro malé a střední firmy?

Od malých firem až po rozsáhlé provozy na území Prahy

FVE pro firmy od 10 kWp do 5 MWp pro vlastní spotřebu (pouze Praha)

Výzva RES+ č. 1/2024 – Fotovoltaické elektrárny 10 kW – 5 MW s vlastní spotřebou.

Forma a výše podpory

Instalace nových fotovoltaických elektráren (FVE) s instalovaným výkonem nad 10 kW a do 5 MWp (včetně) s vlastní spotřebou vyrobené elektřiny.

Podporovány jsou samostatné projekty FVE s jedním předávacím místem do distribuční nebo přenosové soustavy.

Společně s poskytovanou podporou na instalaci FVE mohou být dále podpořeny:

  • Systémy bateriové akumulace vyrobené elektřiny
  • Systémy výroby vodíku elektrolýzou vody

Max. 50 % z celkových výdajů projektu

Stávající nebo budoucí držitelé licence pro podnikání v energetických odvětvích (výroba elektřiny)

Od malých firem až po rozsáhlé provozy v celé ČR krom Prahy

FVE pro firmy od 50 kWp do 5 MWp pro vlastní spotřebu (celá ČR kromě Prahy)

Výzva RES+ č. 1/2024 – Fotovoltaické elektrárny 50 kW – 5 MW s vlastní spotřebou.

Forma a výše podpory

Instalace nových fotovoltaických elektráren (FVE) s instalovaným výkonem nad 50 kW a do 5 MWp (včetně) s vlastní spotřebou vyrobené elektřiny.

Podporovány jsou samostatné projekty FVE s jedním předávacím místem do distribuční nebo přenosové soustavy.

Společně s poskytovanou podporou na instalaci FVE mohou být dále podpořeny:

  • Systémy bateriové akumulace vyrobené elektřiny
  • Systémy výroby vodíku elektrolýzou vody

Max. 50 % z celkových výdajů projektu

Stávající nebo budoucí držitelé licence pro podnikání v energetických odvětvích (výroba elektřiny)

Kontaktujte nás

Získejte konzultaci a nabídku

Díky bohatým zkušenostem z elektrotechniky, energetiky a řízení obnovitelných zdrojů energie, jsme schopni navrhnout optimální řešení téměř pro každý provoz. Ať jste malá firma, úřad nebo korporace, se SEFY získáte prověřeného partnera.

Adresa

SEFY Czech Republic, Zapadlá 1270/6, 147 00 Praha 4 - Braník.

Infolinka

+420 733 148 945

Email

info@sefy.cz